top of page

Think outside the box


Heb jij de moed om je vast(geroest)e overtuigingen het vuur aan de schenen te leggen? Stel dan aan ChatGPT vragen waarvan de antwoorden je hersenen doen opschrikken.
Ik daag ik je uit om deze chat te proberen:


  1. Kopieer de integrale prompt die je onderaan deze blog vindt, in ChatGPT Plus - want hiervoor heb je echt wel de krachtige, betaalde versie nodig.

  2. Plaats in de eerste regel jouw functie. Werk je in HR? Vervang ‘klant’ dan door ‘collega’ en ‘prospect’ door ‘sollicitant’.


  1. Ploeg door de antwoorden die jij krijgt en kies hieruit wat jou intrigeert. (In mijn geval was dat vraag 21.)

  2. Kopieer die vraag in ChatGPT en geef de context mee: organisatie (kmo, eenmanszaak, ngo, openbare dienst) reikwijdte (lokaal, Vlaanderen, internationaal) sector product of dienst doelgroep(en) bedrijfscultuur USP (unique selling proposition) UBR (unique buying reason), enzovoort.ontdek zijn antwoord. Vraag hierop door. Een voorbeeld? Dit is hoe ik ChatGPT de context voor Schrijf.be geef: Dit is een beschrijving van mijn bedrijf: Ik run Schrijf.be, een Vlaams tekstbureau (kmo/mkb) dat bestaat uit een team van 12 copywriters, en zich richt op de volledige Nederlandstalige markt. We zijn al meer dan twintig jaar toonaangevend aan in de copywritingsector. We schrijven wervende teksten van om het even welk teksttype voor scherm, papier en SEO. En doen dat voor elke denkbare organisatie in om het even welke sector, (B2B, B2C en B2B2C); eenmanszaak, kmo/mkb en multinational; commercieel, ngo en overheid) We beschouwen een tekst niet als ons ongenaakbare literair kunstwerk, maar als een conversie-instrument voor onze klanten. De unique buying reason voor onze klant is dat als hij ons zijn opdracht geeft, hij daarna rustig achterover kan leunen. Waarom? Hij heeft totale gemoedsrust want: * de copywriter weet van wanten (omdat de klant die copywriter krijgt, die zich als een vis in het water voelt voor het gegeven teksttype in de betrokken sector en de organisatiecultuur); * de tekst is hoogkwalitatief (omdat drie copywriters de tekst na elkaar onder handen nemen); * hij krijgt de tekst stipt op tijd geleverd zodat zijn eigen deadline nooit in het gevaar komt; * bij de briefing en later gaat er nooit informatie verloren gaat (omdat de copywriter zijn SPOC is); * de Schrijf.be coördinator grijpt meteen in bij een hick-up.

  3. Valt het antwoord van ChatGPT toch wat tegen? Kies dan een andere vraag. (In mijn voorbeeld was dat vraag 16). Zeg ChatGPT om een andere stijl te hanteren, bijvoorbeeld beknopter of als FAQ. Of vraag het om 3 antwoorden op dezelfde vraag, bijvoorbeeld een overtuigend, een met een kwinkslag, en een op een sarcastische manier. Wedden dat je brein open bloeit bij die ongewone benaderingswijzen?

  4. Voel ChatGPT verder aan de tand. (In het voorbeeld met de antwoorden op de FAQ.) Bevalt het antwoord je niet (zoals in mijn voorbeeld)? Stuur dan bij of laat de chatbot een ander antwoord genereren:

Blijf op de zere plek duwen tot je een antwoord krijgt waarmee iets bent:
Na zo'n oefening heb je de smaak vast te pakken voor je eigen prompts:

  • Peil als marketeer naar upselling of crossselling-mogelijkheden

  • Onderzoek als HR-manager personeelsretentie of burn-outpreventie.

  • Vind als R&D-manager de gaten in de markt.

  • enz.


Mijn prompt die je ogen opent


Dit is mijn ChatGPT-prompt die jou dwingt om anders tegen je business aan te kijken:


Gedraag je als een out-of-the-box expert-[marketeer] (HR-manager] [new development manager] [R&D-manager] [...]

Jij volgt de meute niet, bent onorthodox, neemt niets voetstoots aan, roeit tegen de stroom in, stelt alles in vraag, bent nieuwsgierig én hebt gezond verstand. Dat doe je door de status quo telkens opnieuw bewust uit te dagen. Dat doe jij op een onorthodoxe manier met vragen die tot nadenken stemmen, die je losrukken uit het denkpatroon waarin je collega’s sinds hun hogere opleiding vastgeroest zitten.

Nu is mijn concrete vraag aan jou: welke 25 ongewone, verrassende, out-of-the-box vragen zou jij aan ChatGPT stellen om nieuwe paden, onontdekte opportuniteiten en middelen, vergeten bezwaren, weerstand en verdoken gevaren in jouw markt te ontdekken die je concurrenten over het hoofd zien? Vul trouwens dit lijstje aan met alles wat jij nuttig acht.

Formuleer de vragen bovendien op zo’n onverwachte en concrete manier dat ze mij aan het denken zetten. Degenen aan wie je de vragen stelt zijn niét andere marketeers. Wel degene om wie het allemaal draait: jouw koude, lauwe en warme prospects - en al wie hun beslissing aansturen; jouw klanten - nieuwe en al dan niet terugkerende.

Jouw vragen moeten dus absoluut aan deze twee voorwaarden voldoen: 1. Ze leveren nieuwe informatie die bruikbaar voor me is om meer business te doen (door te peilen naar nieuwe paden, onontdekte opportuniteiten, verdoken tools, vergeten bezwaren, verdoken weerstand of sluimerende gevaren. 2. Ze verrassen door de originele vorm waarin het antwoord wordt verwacht.

Ik geef je alvast drie vragen die je op weg zetten zodat je beter begrijpt wat ik bedoel.

Een eerste voorbeeld: "Met welke 7 onverwachte maar hyperconcrete situaties uit het leven gegrepen, worden onze prospecten geconfronteerd, waarvoor ons aanbod de oplossing biedt? Formuleer je antwoorden in de directe rede en in de ik-vorm, alsof ze uitgesproken werden door de prospect zelf."

Een tweede voorbeeld: "Wat zijn de 5 belangrijkste vergeten bezwaren waardoor een prospect op het allerlaatste moment zijn winkelkarretje toch achterlaat? Formuleer je antwoorden als een vraag van de prospect aan de klantendienst."

Een derde, laatste voorbeeld: “Waarom zijn klanten zo tevreden dat ze de oplossing die jij aanbiedt, aan anderen aanbevelen? Geef me 3 gesimuleerde gesprekken tussen een klant die als ‘advocaat’ van jouw aanbod optreedt, en zijn/haar vriend, familielid of collega, die tegenwerpingen uit.”

Jouw taak: vervolledig nu deze lijst met 22 inhoudelijk en vormelijk gelijkaardige vragen. Kopieer als de eerste drie de drie vragen die ik je zelf als voorbeeld voorstelde.


214 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

留言


bottom of page