top of page

Wantrouw een copywriter die ChatGPT wantrouwt

Wantrouw een copywriter die ChatGPT wantrouwt. Nee, dit is geen gratuite stelling, maar mijn diepe overtuiging als AI-minnende tekstschrijver.

Nu de stok toch al in het hoenderhok ligt, werp ik er de knuppel maar bij:

Een copywriter die ChatGPT weigert te gebruiken, is een slechtere copywriter.

De reden van deze boude stellingen? Irritatie. In al te veel gesprekken met collega’s borrelt hun diepgewortelde wantrouwen tegenover ChatGPT en consoorten op. En op sociale media weren tekstschrijvers zich als duiveltjes in een wijwatervat met de gekende riedeltjes:

  1. AI is niet zo creatief als ik.

  2. AI produceert contentbagger, het mist diepgang.

  3. AI kent geen nichesectoren.

  4. AI kan geen emotie inschatten.

  5. AI mist authenticiteit.

Wie zulke ongenuanceerde kritiek spuit, verraadt volgens mij dat hij ChatGPT niet eens grondig testte. Maar sinds een jaar oren, ogen en mond afdekt. En in foetushouding doof, blind en stom hoopt dat de AI-storm wel zal gaan liggen.

Maar dat doet die storm niet. Integendeel: hij raast nog niet eens op een tiende van zijn kracht.


En dat maakt mij … blij. Want AI is een zegen voor copywriting-vaklui.

AI is een zegen voor copywriters

Geloof je me niet?

Laat me dan de 5 non-believer-oprispingen een voor een ontkrachten.

1️⃣ AI is niet zo creatief als ik

Klopt.

AI is tig keer creatiever dan ik.

Logisch, want het drijft volledig op patroonherkenning. En wat is creativiteit anders dan het – bewust of onbewust – uittesten van exotische patronen op gekend terrein?

Alleen wacht AI hiervoor geduldig op de … creatieve vragen van de copywriter. Het wacht op diens uitdaging om ‘out of the box’ te denken. Om eindelijk de platgetreden paden te mogen verlaten waarop het noodgedwongen moet blijven door algemene nonsensprompts.

Terwijl het zo eenvoudig is: daag AI uit en krijg insteken en inzichten die jouw eigen creatieve denken in godmodus schakelen.

2️⃣ AI produceert contentbagger

Klopt.

AI-tekstbots zijn inmiddels ten prooi gevallen aan contentbaggeraars die denken dat ‘meer’ beter is dan ‘beter’.


Hiervoor schakelen ze automatische AI-contentgeneratoren in die gesjablooneerde teksten zonder toegevoegde waarde uitbraken. Die pulpteksten walsen vervolgens middelmatige contentschrijvers de vernieling in, omdat ze zoveel sneller en goedkoper zijn.

Een kwalijke evolutie?

Niet eens, want zo effent die pulp ook onbedoeld het pad voor de echte contentprofessionals. Zij zullen nog meer schitteren met bijdragen die wel uit de band springen. Die met toegevoegde waarde wel het lezen waard zijn. Die, dankzij de extra inzichten van AI, een onderwerp wel in al zijn facetten belichten.

3️⃣ AI kent geen nichesectoren

Klopt.

AI kent de allernauwste nichesector niet tot in de details. En dat hoeft ook niet, omdat het een veel machtiger wapen heeft: patroonherkenning. Door onbewust te benchmarken met vergelijkbare nichemarkten blijft het ook op terra incognita spijkers met koppen slaan.

Je zou de gezichten van m’n ChatGPT-trainees eens moeten zien wanneer we samen de drijfveren van ultraspecifieke klanten blootleggen. En ze me verstomd vragen: “Maar hoe kan ChatGPT dit nu weten!?”

Waarna ik er een schepje bovenop doe: “ChatGPT, formuleer dit nu eens allemaal als verzuchting, in de directe rede, ik-vorm, spreektaal.”

En een klantenmedewerker eruit flapt: “Maar dat is precies wat ik te horen krijg!”

4️⃣ AI kan geen emotie inschatten

Klopt.

AI leidt aan de ernstigste vorm van spectrumautismestoornis: het kan zich absoluut niets voorstellen bij emoties. Toch herkent het feilloos de tékens ervan. Waarom? Omdat zijn database gevoed werd met elke emotie die wij mensen ooit tentoongespreid hebben.

Hiermee pinpoint AI dodelijk precies de onuitgesproken, vaak emotionele bezwaren van prospecten, die hun volle onlinewinkelkarretje in extremis toch dumpen.

Hoe ik dit voorkom met ChatGPT? Ik kijk ermee achter de maskers van marktonderzoeken. En veeg zo de bezwaren van tafel, nog voor ze bij de lezer opgekomen zijn. Of nog: ik stel FAQ’s op die eindelijk zijn echte vragen beantwoorden.

5️⃣ AI mist authenticiteit

Klopt.

Alleen ík spot als copywriter de aarzeling tijdens de briefing van een opdrachtgever.

Alleen ik voel wat zijn organisatie drijft tijdens een bedrijfsbezoek. Alleen ik weet dat teksten volgens beproefde copyregels dode letter blijven als ze niet bovendien authentiek zijn.

Precies daarom benut ik ChatGPT ten volle. Want dat schotelt mij in een handomdraai uit het leven gegrepen situaties voor, waarin de lezer zich instant herkent. Maar waarvoor ik vroeger uren moest rondbellen. Nu creëer ik moeiteloos bonding, gevolgd door een dialoog die ik met authentieke zinnen onderhoud.

Horen, zien & spreken

Beste AI-criticasters, worden al jullie tegenwerpingen – ook terechte zoals ethiek, systeembias en copyright – eigenlijk niet geboren uit … angst?

Worden jullie oprispingen niet geboren uit angst?

Angst dat AI ons straks als copywriter overbodig maakt? Angst die ons verlamt en ervan weerhoudt om van onze grootste vijand onze grootste vriend te maken? Zodat we onze opdrachtgevers nog betere teksten aanleveren?

Begrijp me niet verkeerd: ik begrijp die angst ten volle.

AI is inderdaad overweldigend in zijn mogelijkheden. Maar laat dat nu net de aansporing zijn om het tot in de details te leren kennen en dan pas te beoordelen. Sowieso beter dan het hooghartig of doodsbenauwd de rug toe te keren als inspiratiebron.

Daarom startte ik ook met die straffe stelling:

Wantrouw een copywriter die ChatGPT wantrouwt.

Want is het niet onze ultieme taak om verder te kijken dan de neus van een opdrachtgever lang is? En dus zeker verder dan onze eigen neus lang is?

Topambachtslui gebruiken topinstrumenten

Laten wij dus als ambachtslui woordjuweeltjes blijven smeden. Maar laten we ook AI inschakelen om hiervoor de ruwe edelstenen te mijnen.

Alleen dan zal AI ons onze baan niet kosten. Alleen dan zullen opdrachtgevers vatten dat AI onze copy niet goedkoper maakt, maar beter.

Zelf omarm ik ChatGPT al sinds dag één. Het is een dagelijks instrument om snel onbekend terrein in al zijn facetten bloot te leggen. Om in een wip puike analogieën te vinden. Om me snel typisch jargon eigen te maken. Om, om ,om ...

En nee, AI excellente antwoorden ontfutselen, loopt niet meteen van een leien dakje. Maar ook die denkoefening is toch geen match voor de aangeboren nieuwsgierigheid en leergierigheid van professionele copywriters zoals wij?

Daarom:

Kom hier, ChatGPT, dat we je in onze armen sluiten!

45 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page