top of page

Hoe veilig is ChatGPT?

Moet je je zorgen maken over de informatie die je aan ChatGPT geeft? Ik vroeg het aan de chatbot. Al lag het antwoord voor de hand: nee.

Dataprivacy: wat is 'delen van informatie'?


Gebruik jij ChatGPT?

Dan weet je dat OpenAI jouw feedback kan gebruiken om het onderliggende Large Language Model verder te trainen. Dat is nu eenmaal hoe zo'n zelflerend systeem werkt. En van dat gedrag worden we gaandeweg met z'n allen beter.

Aan de andere kant, wat betekent 'delen van informatie' precies:

  • wat verstaat ChatGPT-4 onder 'informatie'?

  • waar begint en stopt het 'delen'?

De chat die je hieronder vindt, bevestigt mijn vermoeden:

  • Voor ChatGPT zijn DATA = PATRONEN.

  • Voor de mens zijn DATA = FEITEN of IDEEEN.

ChatGPT is veilig


Waarvoor zijn jij en ik bang? Dat ChatGPT met onze bedrijfsinformatie of onze ideeën aan de haal gaat. Maar dát gebeurt niet, om de eenvoudige reden dat die data voor ChatGPT geen enkele 'informatie' bieden. Losstaande gegevens interesseren het niet. Meer nog: het kán er niets mee.

Het enige wat ChatGPT interesseert? Patronen die opduiken in een voor hem amorfe brij van - onze soort van - data.

Dataprivacy ≠ dataprivacy


De mismatch tussen beide interpretaties van wat 'data' inhouden, voedt de ongerustheid over wat er met jouw 'data' gebeurt. In de zin van 'feiten' of 'ideeën', dus. Het antwoord? Niéts. Behalve dat ze op tijd en stond in een kolossale, anonieme massa aan ChatGPT gevoederd worden, zodat dat naar patronen op zoek kan gaan.

(Noteer dat ik dataprivacy door informatielekken hier buiten beschouwing laat. ChatGPT Enterprise vormt daarop het antwoord.)
220 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page